Jak zgłosić eksport towaru do odprawy celnej

Niezależnie od tego, czy importujesz, czy eksportujesz towary poza granice Unii Europejskiej, warto dowiedzieć się o deklaracjach celnych i kiedy są one wymagane.

Odprawa celna to proces, przez który towary muszą przejść przed importem lub eksportem. Ważne jest, aby zgłoszenie celne było dokładne, w przeciwnym razie może to spowodować opóźnienia w przekraczaniu granicy. Odprawy celne są również niezbędne dla bezpieczeństwa, ponieważ niektóre towary podlegają licencjom lub zezwoleniom.

Jak zgłosić eksport towaru do odprawy celnej

Co to jest deklaracja celna?

Deklaracja celna to dokument prawny, który deklaruje wartość i zawartość tego, co importujesz lub eksportujesz. Jest to dokument używany przez organy celne zarówno w kraju pochodzenia, jak i w kraju docelowym, aby zapewnić zgodność transakcji i opłacić odpowiednie podatki i cła. Deklaracje celne są wymagane w przypadku międzynarodowego handlu towarami, w tym całego importu i eksportu z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Możesz sam złożyć deklarację lub wyznaczyć kogoś, kto zajmie się tym w twoim imieniu, może być to przykładowo agencja celna lub firma spedycyjna, które mają doświadczenie w usprawnianiu procesów eksportu, importu i odpraw celnych.

W ramach umowy o handlu i współpracy między Wielką Brytanią a Unią Europejską wprowadzono nowe zasady dotyczące importu i eksportu towarów. Będziesz musiał zapłacić cło i podatek VAT oraz przejść procedury celne wysyłanych towarów. Aby złożyć deklarację dotyczącą odprawy celnej towarów musisz upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty są wypełnione poprawnie oraz kompletne. Jeśli dołączone są wszystkie dokumenty, towar może przejść odprawę celną znacznie szybciej.

Możemy również skorzystać z pomocy agencji celnej Dauman Logistics, która pomoże nam z wszelkimi formalnościami i zgłoszeniem towaru do odprawy celnej. Międzynarodowe umowy wymagają wypełnienia przez nadawcę deklaracji celnej, którą dołączasz do swojej przesyłki. Możesz zatrudnić osobę lub firmę, która zajmie się formalnościami za ciebie, na przykład spedytorów czy agencje celne.