Jakie zadania w terenie czekają na geodetę?

Geodeta określa położenie różnych punktów w terenie, które następnie przeniesione będą na mapę.

Zlokalizowane będą na niej wszystkie działki, wraz z opisem i danymi właścicieli, zadaniem geologa jest także na bieżąco aktualizować je przykładowo w przypadku ich podziału czy też łączenia. Geolog używa do określania granic działki różnego rodzaju narzędzi dzięki którym można z dużą precyzję określi położenie poszczególnych punktów. Zasada działania wielu z nich opiera się na prostych wzorach trygonometrycznych. Zadania geologów pełnili urzędnicy w starożytnym Egipcie, którzy wyznaczali części pół z których plony maiły trafiać jako podatek do faraona. Obecnie wykorzystywane są dalmierze laserowe, czy też systemy GPS, geodeci oznaczają pola przy pomocy różnych oznaczeń, między innymi za pomocą palików.

Punkty trygonometryczne, które służą jako punty odniesienia są często zlokalizowane w dobrze widocznych i dobrze rozplanowanych miejscach na szczytach wzgórz czy wzdłuż dróg, dlatego często możemy je zobaczyć podczas podróży samochodem lub pieszych wędrówek.

Pale mogą być także rozmieszczone przy brzegach akwenów wodnych, określają one nie tylko same położenie na mapie, ale także mogą służyć jako punkty orientacyjne, do wyznaczania wysokości. Zadania geodety polegają na pracy w terenie oraz pracy w biurze, w terenie geodeta zbiera wszystkie niezbędne dane. Sprawdza granice działek, jeżeli jest to konieczne prowadzić podziały, lub też scalenia działek. Wyznacza działki budowlane, oraz umiejscowi na nich miejsca na fundamenty. Z pewnością wszystko musi być określone z największą starannością, dzięki temu nie dojdzie do pomyłek. Przykładowo może określić położenie budynku w odpowiedniej odległości od granicy działki. Dodatkowo może wyznaczyć także wysokość fundamentów, ale także wysokość całej działki. Będzie to ważne w przypadku nowych osiedli mieszkaniowych, na których nie ma jeszcze dróg, do których można by łatwo dostosować wysokość naszej działki, wjazdy, czy wysokość ogrodzenia i bramy. Przy wytaczaniu wszystkich tych punktów jest potrzebny geodeta Wieliczka cennik może być różny w zależności os rodzaju i złożoności prac.