Korzyści wynikające z wprowadzenia w życie przepisów RODO

Jednym z rzadziej wymienianych aspektów dotyczących zmieniających się przepisów dotyczących ochrony danych, przede wszystkim ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), są ich zalety w wielu obszarach, o których często nie myślimy.

Przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności danych, z których RODO jest tylko jednym, mają poważny wpływ na sposób, w jaki organizacje i konsumenci myślą o danych osobowych i postępują z nimi. Z wprowadzenia rozporządzenia RODO wynikają liczne korzyści dla wielu firm oferujących usługi, oprogramowanie, wskazówki, szkolenia, wydarzenia, czy doradztwo. Korzyści wynikające z wprowadzenia w życie przepisów RODO

Przepisy RODO zwiększają wydatki na cyberbezpieczeństwo, rynek zarządzania tożsamością i dostępem, zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie, rynek pamięci masowych i tym podobne.

Ponieważ wszystkie te technologie i narzędzia umożliwiają nam kontrolę, przestrzeganie przepisów RODO oznacza, że nasze dane osobowe są wykorzystywane w sposób prawidłowy, co zwiększa to zaufanie użytkowników i klientów. Wykracza to nawet poza dane osobowe. Nie tylko dlatego, że nadchodzi również reforma ochrony danych w odniesieniu do danych nieosobowych, ale także dlatego, że wiele nowych technologii jest wysoce niezaufanych, podobnie jak organizacje wykorzystujące je.
Należy udowodnić i wykazać, że robisz wszystko, co w twojej mocy, aby zachować przejrzystość w odniesieniu do przetwarzanych danych RODO oraz że zabezpieczasz te dane osobowe i zarządzasz nimi z perspektywy ryzyka, przede wszystkim osoby, której dane dotyczą, konsumenta, klienta, pacjenta, pracownika lub innych osób. Od samego początku było jasne, że wdrożenie rodo będzie miało wpływ na sposób, w jaki radzimy sobie z danymi i kilka technologii umożliwiających lepsze ich wykorzystanie, prowadząc do jeszcze większych korzyści wynikających z RODO. Przede wszystkim jest to zwiększanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych oraz technik, takich jak szyfrowanie, w bardziej technologicznych obszarach związanych z transformacją cyfrową, takich jak przetwarzanie w chmurze.