Kiedy ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to dość popularne pojęcie, o którym każdy powinien słyszeć. Jest to sądowa procedura, dzięki której możliwe jest oddłużanie osób, które nie radzą sobie ze spłatą swoich zobowiązań.

Przepisy związane z procesami upadłościowymi pozwalają na skuteczną walkę z długami, gdy nie ma się pieniędzy na spłatę kredytu hipotecznego lub innych zobowiązań. Warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat takiej upadłości, wnioskowania o nią oraz na temat najważniejszych zasad i wymagań związanych z takim procesem.

Czym jest upadłość konsumencka i jakie są jej zasady?

Upadłość konsumencka to postępowanie dotyczące wyłącznie osób prywatnych, które nie prowadzą własnej firmy i są niewypłacalne przez co najmniej 3 miesiące. Najważniejszym celem postępowania jest zaspokojenie potrzeb wierzycieli np. korzystając z majątku dłużnika oraz umorzenie części lub całości posiadanych długów. Okazuje się, że wniosek może zostać złożony nie tylko w przypadku utraty pracy czy też choroby, ale również w sytuacji, w której do zadłużenia doszło umyślnie albo wskutek rażących zaniedbań.

O niewypłacalności konsumenta świadczy sytuacja, w której miesięczne wynagrodzenie danej osoby jest za małe, aby pokryć wydatki związane ze spłatą długów oraz utrzymaniem. Oczywiście, aby skorzystać z rozwiązania, jakim jest upadłość konsumencka, należy wnieść stosowną sprawę do sądu. W czasie postępowania konieczne jest uzasadnienie i udowodnienie, że osoba nie ma realnych szans na spłatę swoich zobowiązań. Każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie, zgodnie z aktualną sytuacją dłużnika.

Napisanie wniosku o upadłość, jego złożenie oraz przejście przez cały proces sądowy to dość złożona sprawa wymagająca odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia.

Warto więc poszukać dobrej kancelarii prawnej, takie jak Podel.pl. Pracownicy takich kancelarii reprezentują swoich klientów przed sądem, usprawniają cały proces, a dzięki swojemu doświadczeniu, zwiększają szanse na skuteczne rozwiązanie problemów dłużnika.