Prawo pracy – w jakich sytuacjach potrzebna jest pomoc adwokata?

Prawo pracy reguluje prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników oraz pracowników wobec pracodawcy, powstałe na mocy zawarcia stosunku pracy. Przepisy, obowiązujące pracowników oraz pracodawców ujęte są szczegółowo w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24, poz. 141, z późn. zm.). W sytuacjach spornych między pracodawcą, a pracownikiem może pojawić się konieczność skorzystania z sług adwokata, który zobowiązany jest udzielić porady, wystosować opinię oraz reprezentować stronę przed organem sądowym, w zależności od potrzeb. Po pomoc do adwokata może udać się zarówno pracownik, jak i pracodawca.

Pomoc adwokata w zakresie prawa pracy – dla pracownika

Pracownik może zwrócić się o pomoc adwokata w sytuacji, gdy zaistniała konieczność ustalenia stosunku pracy oraz wynikających z niego zobowiązań. Adwokat może dokonać porady, pomóc w sformułowaniu oraz wystosowaniu zawiadomień, upomnień, pozwów oraz innych pism. Nieoceniona pomoc adwokata jest niezbędna w sytuacjach mobbingu, dyskryminacji, nierównego traktowania na stanowisku pracy oraz molestowania w pracy. Adwokat jest niezbędny w przypadku konieczności uzyskania wynagrodzenia, niewypłaconego w terminie oraz wypłaty nadgodzin po upływie deklarowanego terminu.

Niezwykle istotna jest pomoc w przypadku wypadku na stanowisku pracy. Pomoc adwokata pozwoli Ci bezbłędnie i pewnie przejść przez proces uzyskania odszkodowania za wypadek w pracy, wtedy, gdy udowodniona zostanie wina pracodawcy. Jak podkreśla Adwokat Grzywna z Kancelarii w miejscowości Chełm Kodeks pracy nie stanowi samych praw dla pracowników, ale również obowiązki. Jeśli wiesz, że nie wypełniłeś ich należycie, warto skorzystać z pomocy adwokata, aby walczyć z przeciwnikiem na równi.

Pomoc dla pracodawcy – w jakich sytuacjach najczęściej korzysta on z usług adwokata?

Pracodawca często korzysta z pomocy adwokata w zakresie sporządzania oraz uaktualnienia umów o pracę, a także regulaminów oraz specyfikacji, ważnych dla pracowników. Pomoc adwokata przyda się również w sytuacji zwolnień grupowych i indywidualnych bez względu na to, czy obowiązuje okres wypowiedzenia. Prawo pracy szczegółowo określa zakres materiału, jaki należy opracować, jednak adwokat potrafi wszystkie założenia ubrać w słowa, zgodnie z przepisami. Pracodawcy korzystają z jego pomocy również w sytuacjach spornych z pracownikami oraz w razie wypadku, któremu uległ pracownik.

Pomoc adwokata sprawdza się ponadto w sytuacjach, gdy potrzebna jest porada i pomoc w formułowaniu dokumentacji, takiej jak umowy lojalnościowe oraz umowy o współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Adwokat może reprezentować swojego klienta w przewodzie sądowym. Pracodawca może ponadto skorzystać z pomocy adwokata w sporach pomiędzy przedsiębiorcami. Współpraca z adwokatem w zakresie prawa pracy opiera się głównie o zastosowanie przepisów Kodeksu Pracy, dlatego w sytuacjach mniej skomplikowanych warto zajrzeć do dokumentu. W przypadku skomplikowanej sytuacji prawnej pomoc adwokata okazuje się niezbędna.