Upadłość konsumencka – dla kogo?

Istnieją różne sposoby walki z długami. Jednym z nich jest procedura sądowa znana jako upadłość konsumencka.

Jest to rozwiązanie stworzone z myślą o oddłużaniu osób, które nie radzą sobie ze spłatą swoich zobowiązań. Oczywiście w przypadku upadłości konsumenckiej mamy do czynienia z procesem sądowym przeznaczonym dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Na terenie naszego kraju wielu ludzi ma problemy z długami, więc nic dziwnego, że temat upadłości konsumenckiej cieszy się bardzo dużą popularnością na terenie naszego kraju.

Podstawowe informacje na temat upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to rozwiązanie przysługujące osobom, które nie są wypłacalne, czyli nie potrafią uregulować swoich zobowiązań finansowych przynajmniej od 3 miesięcy. Główny cel ogłoszenia takiej upadłości jest całkowite oddłużenie poprzez zaspokojenie potrzeb wierzycieli z majątku osoby zadłużonej oraz poprzez umorzenie całości lub części długów. Według najnowszych przepisów, wniosek o upadłość może być składany nie tylko przez osoby, które np. straciły pracę, ale również przez ludzi, którzy umyślnie doprowadzili do swojej trudnej sytuacji finansowej.

W myśl obowiązujących przepisów, konsument jest niewypłacalny, jeśli jego miesięczne wynagrodzenie jest za niskie, aby zapewnić sobie utrzymanie i jednocześnie spłacić długi. Postępowanie upadłościowe odbywa się w sądzie, więc konieczne jest założenie odpowiedniej sprawy. Niezbędna jest też znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Wniosek upadłościowy może zostać złożony przez dłużnika lub jego wierzyciela. W czasie postępowania należy udowodnić, że dłużnik nie ma żadnych szans i możliwości spłaty całości długów.

W naszym kraju działają różne kancelarie, takie jak Podel.pl. Korzystając z ich pomocy można zapewnić sobie reprezentowanie przed sądem w postępowaniu upadłościowym. Dzięki temu można mieć pewność, że sprawa zostanie poprowadzona przez specjalistę posiadającego odpowiednie wykształcenie i doświadczenie związane z przepisami prawnymi i finansowymi.