Doradztwo prawne dla firm

Prowadzenie działalności biznesowej to wchodzenie w relacje z wieloma różnymi podmiotami z otoczenia gospodarczego. W konsekwencji powstają obustronne zobowiązania, które mogą wpływać na kondycję firmy.

Przedsiębiorca zwraca się często po poradę prawną specjalistów wówczas, gdy pojawia się problem wymagający szybkiego rozwiązania lub sprawa jest już na etapie procesowym. Warto jednak nie dopuszczać do powstawania podobnych sytuacji i działać z wyprzedzeniem.

Kompleksowa obsługa prawna firm to usługa, którą można uznać za nadzorowanie działalności biznesowej pod kątem bezpieczeństwa prawnego. Właściwa opieka prawna sprawowana przez profesjonalną kancelarię, polega bowiem przede wszystkim na zapobieganiu problemom, a nie na ich rozwiązywaniu.

Już na etapie negocjowania umów z potencjalnym kontrahentem, wskazane jest zasięgnięcie opinii prawnika lub przekazanie treści kontraktu do zredagowania. Podobnie w sprawach windykacyjnych -sprawne i zdecydowane działanie kancelarii, może zapobiec utracie należnej kwoty poprzez czynności przedsądowe. Innymi kwestiami rodzącymi często pracodawcom niepotrzebne problemy są konflikty z pracownikami, niejasno sformułowane umowy, braki dokumentacyjne w aktach personalnych, itp. Warto uzyskać wsparcie prawne również  w tym zakresie.

Jednak obsługa prawna firm to pełne wsparcie przedsiębiorcy także  w wielu innych, mniej typowych sprawach. Należą do nich m.in. wnioski, odwołania lub zażalenia do organów administracji wszystkich szczebli, pozwy sądowe lub pisma procesowe, a ostatecznie reprezentowanie klienta przed sądami różnych instancji. Dla podmiotów prawa handlowego kancelaria prawna zwyczajowo opiniuje treści protokołów

z posiedzeń organów spółki, a także coroczne sprawozdania zarządu.

Duże wsparcie firmy zapewnia możliwość szybkiego konsultowania pojawiających się zagadnień z takich wąskich dziedzin jak prawo upadłościowe i naprawcze, europejskie czy budowlane.

Ogromnym atutem dobrej kancelarii prawnej jest zespół specjalistów, z których każdy zna wnikliwie dziedzinę prawa w której się specjalizuje, posiadając jednocześnie uniwersalną wiedzę prawniczą. Prawnicy z arkana-lex.eu zawsze zapewniają ocenę i interpretację spraw według najnowszego stanu przepisów i najlepszej wiedzy prawniczej.