Kiedy zwrócić się po pomoc do adwokata prawa pracy

Prawnicy zajmujący się prawem pracy świadczą różnorodne usługi pracownikom i pracodawcom.

Niektóre z typowych zadań, w których pomagają prawnicy w tej dziedzinie, obejmują pomoc pracownikom, którzy doświadczyli mobbingu w pracy, są zmuszani do pracy bez umowy o pracę, lub nie otrzymali świadectwa pracy oraz reprezentacja klienta w sądzie pracy. Prawnik wyjaśnienia obowiązujące przepisy prawa, które mają zastosowanie do sprawy oraz opcji dostępnych dla klienta, które mogą obejmować postępowanie sądowe, mediacje, negocjacje lub inne działania. Prawnik może również wyjaśnić wady i zalety każdej z opcji oraz udzielić porady dotyczącej najlepszego sposobu prowadzenia sprawy. Prawnicy zajmujący się prawem pracy pomagają również w sprawach sądowych związanych z zatrudnieniem. Reprezentują pracowników, którzy wnoszą pozew przeciwko swojemu pracodawcy z powodu dyskryminacji, bezprawnego zwolnienia, odmowy świadczeń oraz roszczeń o wynagrodzenie i godziny pracy. Bronią też pracodawców przed takimi działaniami. Pracodawcy czasami wnoszą pozwy przeciwko pracownikom, na przykład tym, którzy ich zdaniem naruszyli umowy o zakazie konkurencji lub zachowania poufności informacji. Roszczenia płacowe i godzinowe powstają, gdy pracownik nie otrzyma przysługującego mu wynagrodzenia.

Pracodawca może prosić pracownika o pracę po godzinach lub pracownik może nie otrzymywać wynagrodzenia za nadgodziny.

Tego typu roszczenia mogą również powstać, gdy pracownicy są błędnie sklasyfikowani w celu uniknięcia płacenia pracownikom stawek za nadgodziny. W takich sytuacjach można zwrócić się po pomoc do adwokata praktykującego prawo pracy Kraków. Jeżeli w podobny sposób wielu pracowników odczuwa niekorzystne działania pracodawcy, takie jak dyskryminacja lub roszczenie o wynagrodzenie i godzinę pracy, pracownicy mogą połączyć się w pozwie zbiorowym przeciwko pracodawcy. Dla prawników zajmujących się zatrudnieniem reprezentujących pracodawcę, jedynym wspólnym zadaniem, które wykonują, jest pomoc im w przestrzeganiu różnych przepisów dotyczących prawa pracy.