Jak działają dopłaty do odszkodowań?

Wypadki komunikacyjne zdarzają się bardzo często. To dość oczywiste, biorąc pod uwagę ilość samochodów poruszających się po naszych drogach. Na szczęście większość wypadków to zdarzenia niegroźne, w których ludzie nie doznają wielkich obrażeń. Z pojazdami bywa jednak różnie. Czasem z pozoru niegroźna stłuczka może spowodować duże uszkodzenia, zwłaszcza w przypadku nowoczesnych aut. Poszkodowanemu oczywiście należy się odszkodowanie. Co jednak kiedy wypłacona kwota okaże się niewystarczająca? Okazuje się, że istnieje możliwość dopłat do wypłaconych już odszkodowań.

Dopłaty do odszkodowania Kraków – podstawowe informacje

Poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym zawsze należy się odszkodowanie – oczywiście, jeżeli tylko odniósł on jakąkolwiek szkodę. Aby jednak to odszkodowanie faktycznie dostać, należy się nieco postarać. Po pierwsze, wina sprawcy i odniesione szkody muszą być stosownie udokumentowane. Najczęściej konieczne jest więc wezwanie policji, zdobycie zeznań świadków i uzyskanie odpowiednich opinii na temat odniesionych obrażeń, czy szkód. W zdecydowanej większości wypadków komunikacyjnych i rolniczych odszkodowanie wypłacane jest z OC sprawcy. Nie powinno dziwić, że towarzystwo ubezpieczeniowe, z jakiego korzysta sprawca, stara się wypłacić możliwie jak najmniejszą kwotę. Podważanie wielkości szkody, czy winy sprawcy to dość częste praktyki. W opinii wielu specjalistów balansują one wręcz na granicy prawa. Jednak osoba poszkodowana w wypadku często nie ma możliwości i energii, żeby skutecznie zająć się tą sprawą i zgadza się na taką wysokość odszkodowania, jaka zostaje zaoferowana. Co jednak zrobić, kiedy kwota odszkodowania okazuje się być za mała, żeby pokryć szkody, a odszkodowanie już zostało wypłacone? W takiej sytuacji pozostaje skorzystać z usług odpowiedniej kancelarii odszkodowawczej, która podejmie środki prawne, dla uzyskania większych pieniędzy od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku. Procedury z tym związane mogą trwać jednak dość długo, a więc czasem na pieniądze trzeba będzie trochę poczekać. W niektórych sytuacjach poszkodowany może jednak nie mieć czasu i potrzebować gotówki na już. Właśnie tutaj pojawia się możliwość uzyskania dopłat. Co warto wiedzieć na ten temat?

Jak działa dopłata do odszkodowania?

Dopłaty do odszkodowania w Krakowie można uzyskać, udając się do kancelarii odszkodowawczej. Kancelarie takie zatrudniają prawników, którzy specjalizują się w temacie odszkodowań i dysponują wystarczającą wiedzą, by móc skutecznie walczyć o zwiększenie wypłaconej kwoty. Kiedy klient zdecyduje się na usługi danej kancelarii ma przed sobą dwie możliwe drogi. Pierwsza z nich – tradycyjna, to czekanie na wynik postępowania, które może zakończyć się szybko, albo trwać miesiącami. Wszystko oczywiście zależy od sprawy i stopnia jej skomplikowania. Drugą drogą jest właśnie uzyskanie omawianych dopłat. W niektórych sytuacjach, po dokładnej analizie zgromadzonej dokumentacji, pracownik kancelarii może dojść do wniosku, że sprawa jest na tyle oczywista, że klient może uzyskać pieniądze od razu. W takim wypadku pieniądze wypłaca kancelaria, a odzyskaniem ich od sprawcy wypadku (a właściwie jego towarzystwa ubezpieczeniowego) zajmuje się w późniejszym terminie. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne dla osób poszkodowanych w wypadkach, ponieważ pozwala pieniądze odzyskać szybko i bez zbędnych problemów.

Co zrobić, by uzyskać dopłatę do odszkodowania?

Aby uzyskać dopłatę do odszkodowania, w pierwszej kolejności trzeba przygotować stosowne dokumenty. Najważniejszym jest decyzja towarzystwa ubezpieczeniowego o wysokości wypłaconego odszkodowania. Drugim, ważnym dokumentem, który również należy dostarczyć, jest kosztorys szkód, które powstały za sprawą wypadku. Kosztorys taki musi być sporządzony zgodnie z pewnymi wymogami formalnymi. Są to podstawowe dokumenty, które każda osoba, która starała się o odszkodowanie, powinna i tak posiadać, a więc dostarczenie ich nie powinno stanowić problemu. Dostarczona dokumentacja następnie jest analizowana przez pracownika kancelarii odszkodowawczej. W niektórych bardziej skomplikowanych przypadkach możemy zostać poproszeni o dostarczenie dodatkowych papierów. Po analizie dokumentów kancelaria podejmuje decyzję o przyznaniu albo nieprzyznaniu dopłaty w danym przypadku.

Czy każdy może dotrzymać dopłatę do odszkodowania?

Często zadawanym pytaniem jest to, czy dopłatę do odszkodowania może uzyskać każdy. Okazuje się, że trzeba spełnić konkretne warunki. Szczegóły mogą się różnić w zależności od kancelarii obsługującej naszą sprawę, aczkolwiek pewne kwestie pozostają w większości przypadków niezmienne. Przede wszystkim warunkiem koniecznym jest to, żeby szkoda nastąpiła w okresie nie dłuższym, niż ostatnie 3 lata. Jest to termin, w którym poszkodowany w wypadku może odwołać się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Po jego przekroczeniu decyzja nie może być już podważona. Szkoda na pojeździe musi być częściowa i wypłacona z OC sprawcy (w przypadku wypadków z udziałem kierowców samochodów, motocykli i pojazdów rolniczych jest to raczej standard). Z oczywistych względów poszkodowany musi mieć również prawo do otrzymania odszkodowania.