Umowa współpracy pomiędzy firmami

Firmy które chcą nawiązać między sobą współpracę z pewnością powinny określić zasady, podpisać stosowną umowę.

Jest to tak zwana umowa B2B czyli business-to-business. Ma ona bardzo szerokie zastosowanie, umowa często jest podstawą współpracy pomiędzy różnego rodzaju przedsiębiorstwami z różnych branż. Oczywiście warto zwrócić uwagę, iż często zawierana jest pomiędzy spółkami, mogą być te spółki cywilne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Często współpraca może polegać na wykonaniu usługi, dostarczeniu towaru czy też przykładowo wspólnym wzięciu udziału w przetargu oraz wykonawstwie po wygraniu.

Umowa współpracy pomiędzy firmami

Czego dotyczy umowa B2B?

Oczywiście często w przygotowaniu tego typu umowy bierze udział prawnik, jego zadaniem będzie sprawdzenie poprawności umowy pod względem obowiązującego prawa. Dodatkowo także należy przeanalizować dokładnie umowę sprawdzić czy będzie ona zgodna z zasadami panującymi w firmie, statutem spółki. Oczywiście aby dana umowa nabrała mocy prawnej powinna zostać podpisana przez osoby reprezentujące daną firmę czy też spółkę. Dodatkowo każda ze stron będzie chciała zabezpieczyć swoje interesy, sprawdzić czy umowa nie zawiera zapisów niekorzystnych. Mogą być to przykładowo kary umowne.

Oczywiście umowa pozwoli na określenie jasnych zasad, warto zwrócić uwagę iż często jej forma będzie zależała od rodzaju prowadzonej działalności. Często firmy decydują się na współpracę z innym podmiotem biorą pod uwagę koszty zatrudnienia pracowników, zdobycia potrzebnych licencji czy pozwoleń. Dlatego współpraca często jest bardzo korzystna dla obu stron. Dzięki współpracy można uzyskać także większą elastyczność, swobodę działania, w umowie z pewnością powinna znaleźć się odpowiednia, szczegółowa specyfikacja co do przedmiotu umowy, może być to usługa lub też dostarczenie określonego towaru. Może być to także umowa dotycząca wykonania wspólnie danej usługi czy też dostarczenia towaru dla klienta. Oczywiście warto zwrócić uwagę także na zapisy dotyczące rozwiązania umowy, umowa B2B może być podpisana na czas określony, lub też do zakończenia wspólnego projektu.

Często są to umowy zawierające wiele szczegółów, dlatego należy dokładnie ją sprawdzić, także pod względem zgodności z prawem. W tym przypadku umowa B2B powinna być sprawdzona przez prawnika, dzięki temu uzyskamy pewność iż będzie ona obowiązywała, będzie to umowa sporządzona prawidłowo.