Selektywne herbicydy do ochrony roślin przed chwastami

Prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin do zwalczania chwastów i innych szkodników w plonach może przynieść znaczące korzyści społeczno-ekonomiczne i środowiskowe w postaci bezpiecznej, zdrowej i niedrogiej żywności łatwo dostępnej w sprzedaży.

Środki agrochemii przyczyniają się do zabezpieczenia dochodów gospodarstw i umożliwiają zrównoważone zarządzanie gospodarstwami poprzez poprawę efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, takich jak gleba, woda i ogólne użytkowanie gruntów. Bez stosowania odpowiednio dobranych preparatów chwastobójczych ilość plonów uległaby drastycznemu spadkowi, ponieważ nie zawsze pielenie ręczne jest na polach możliwe, dodatkowo jest to praca uciążliwa, czasochłonna i wymagająca dużych nakładów ludzkiej pracy. Selektywne środki ochrony roślin skutecznie zwalczają wiele niepożądanych w uprawach szkodników, owadów, chorób, grzybów, pleśni i chwastów. Jednak aby były skuteczne, muszą być one ukierunkowane na konkretną roślinę, insekty lub zwierzę, dlatego warto wybierać herbicydy, fungicydy oraz insektycydy selektywne.

Selektywne herbicydy do ochrony roślin przed chwastami

Znoszenie aerozoli oraz oprysków jest jednym z największych problemów związanych z przenoszeniem preparatów do organizmów innych niż docelowe, należy zatem unikać takich sytuacji i stosować agrochemię tylko w razie potrzeby i w sprzyjających warunkach.

Istnieje kilka sposobów ograniczenia znoszenia preparatów ochronnych w niepożądane miejsca. Jednym ze sposobów jest użycie dodatków do oprysków, które wpływają na wielkość kropli sprayu poprzez zwiększenie liczby dużych kropli i zmniejszenie liczby małych. Inną metodą zmniejszenia liczby drobnych kropelek podczas opryskiwania jest użycie specjalnie zaprojektowanych dysz, aby herbicydy do zbóż ozimych trafił dokładnie tam, gdzie jest to konieczne. Głównymi przyczynami kurczenia się światowej podaży żywności są wzrost liczby ludności, przyspieszona urbanizacja i motoryzacja, zmiany diety i zmiany klimatyczne. Ponadto grunty rolne są wykorzystywane do produkcji większej ilości bioenergii i innych surowców pochodzenia biologicznego. Aby sprostać rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność, niezbędnemu wzrostowi produkcji w dużej mierze będzie musiał sprostać wzrost produktywności ziemi, którą dziś uprawiamy.

Posted in Bez kategorii